Regler for Indlæg

Denne side omhandler indlæg i MOK, f.eks. jobopslag, annoncering efter forsøgspersoner, salg imellem private og lignende.

Er dit opslag fra en basisgruppe bedes du i stedet kigge her.

Er dit opslag reklame eller kommerciel annoncering bedes du kigge her.

Indlæg i MOK er gratis, såfremt vi kan opstille opslaget i standardformat og det følger nedenstående regler. Hvis du ønsker at bringe en plakat eller har ønske til opstilling og størrelse af dit opslag koster indlægget penge, priserne kan ses her.

  • Teksten skal sendes i en vedhæftet tekstfil (Word, Wordpad eller lign.) PDF filer modtages ikke.
  • Max 5000 anslag inkl. mellemrum.
  • Grafik i form af billeder og logo sendes vedhæftet separat, som grafikfil (.jpeg .bmp .png og lignende)
  • Max 1 billede eller logo pr opslag.
  • Tydelig afsender på opslaget.

Redaktionen forbeholder sig retten til at undlade at bringe indlæg, der ikke opfylder disse regler, samt hvis redaktionen skønner at presseloven ikke er overholdt. MOK udøver ikke censur udover den tekniske.

Opslag skal være MOK i hænde på mok@mok.dk senest mandag kl. 12 i ugen, hvor indlægget ønskes bragt. Opslaget bedes sendes i alle uger, hvor det ønskes bragt. Opslag bringes max 3 gange.

Udgivelsesplanen kan ses her.

Spørgsmål til reglerne sendes til mok@mok.dk