Regler for Annoncer

MOK udkommer ugentligt og bliver læst af 2500 medicinstuderende. Bladet udkommer hver onsdag i perioden februar til juni og september til december, dvs. 30-31 gange om året. Bladet er at finde på hospitalerne i københavnsområdet og på Panum Instituttet.

MOK er meget populær blandt de studerende og bruges som det ugentlige opslagsværk, hvor man holder sig opdateret om hvad der foregår på studiet, information fra faglige organisationer, se jobannoncer og andre annoncer. Desuden kan der ydermere tilføjes, at medicinstuderende er blandt de økonomisk stærkest stillede pga. de rigelige arbejdsmuligheder. Dette giver sig til udtryk i flere cafébesøg, flere spændende rejser, højere forbrug, mere fokus på sundhed osv. MOK laves af frivillige studerende og er et nonprofit foretagende.

Såfremt De har interesse i at støtte/sponsorere MOK og samtidig vil annoncere for Deres virksomhed, kan vi tilbyde annoncer i forskellige prisklasser afhængig af annoncernes størrelse. Priserne starter fra 750 DKK.

MOK er i gennemsnit 12 sider langt, formatet er A4, og alle sider vil være i farver.

Annoncerne omfatter kommercielle opslag i MOK og opslag, som jvf. vores regler for indlæg ikke kan opsættes i standardformat.

Annoncer omfatter ikke, jobopslag, annoncering efter forsøgspersoner og private annoncer fra studerende til studerende, f.eks. bogsalg, som opsættes i vores standardformat. Regler for dette kan ses under Indlæg i MOK.

Annoncepriser i MOK gældende fra 1. august 2015

1/1 side
h: 297 mm, b: 210 mm
kr. 2.000,-

1/2 side
h: 148 mm, b: 210 mm
kr. 1.250,-

1/4 side
h: 148 mm, b: 105 mm
kr. 750,-

 

Priserne er for annoncer afleveret i trykkeklar form. Alle priser er inkl. moms.

Tillægspriser

Bagside +50%
Anden særplacering +25%

Annoncen skal være MOK i hænde på mok@mok.dk senest mandag kl 12 i ugen, hvor den ønskes bragt.