Oversigt over basisgrupper

 

Forkortelse Navn Kontaktoplysninger
 AKS  Aktiv Kardiologi for Studerende
 DEVIL  Dermatologisk og Venerologi Interesserede
 EORTA  Basisgruppen for Intern Medicin
 FORNIKS  Foreningen af Neurointeresserede Københavnske Studerende
 GO  Gruppen for medicinstuderende med interesse for Gynækologi og Obstetrik
 HG/ Studenterklubben  Husgruppen, som bestyrer “Klubben” og holder et hav af fester og serverer gratis kaffe/te  pr@studklub.dk
 IMCC – grupper
 Kristne medicinere
 Medilearner  kontakt@medilearner.dk
 MOK  MedicinerOrganisationernes Kommunikationsorgan  mok@mok.dk
 MR  MedicinerRådet
 Panum Climbers  En undergruppe af SIMS
 Panum Runners  En undergruppe af SIMS
 Panum Surfers  Medicinere med Interesse for Kite Surfing
 PIPPI  Pædiatrisk Interessegruppe På Panum Instituttet
 PMS  Psykiatriinteresserede Medicinstuderende
 PORTOS  Panums ORTOpædiske Selskab
 PUC  Panum Underwater Club
 PUFF  Panums UngdomsForsker Forening
 Pusterummet
 Rusvejledningen
 SAKS  Studerendes Almen Kirurgiske Selskab
 SAMS  Studerendes Almen Medicinske Selskab
 SATS  Studerendes Anæstesiologiske og Traumatologiske Selskab
 Scorebogen  alle@scorebogen.com
 SIMS  Studerendes IdrætsMedicinske Selskab
 SOS  Studerendes Oftalmologiske Selskab
 SUNDrådet
 SPLAS  Studerendes PLAstikkirurgiske Selskab  Kontaktes gnm. deres  facebook-side
 Synapse  Studerendes organisation for industri- og erhvervsinteresserede
 SØNHKS  Studerendes Øre-Næse-HalsKirurgiske Selskab