Oversigt over basisgrupper

Forkortelse Navn Kontaktoplysninger
MOK  Medicinerorganisationens Kommunikationsorgan  mok@mok.dk
SOS Studerendes Oftalmologiske Selskab
SPLAS Studerendes PLAstikkirurgiske Selskab Kan kontaktes gnm. deres facebook-side
Studenterklubben  pr@studklub.dk
Scorebogen  alle@scorebogen.com
Medilearner  kontakt@medilearner.dk