Kontakt

Man kan skrive til os på adressen:
MOK
Blegdamsvej 3b
2200 København N

email: mok@mok.dk

Indlæg bedes sendes til mok@mok.dk

Ansvarshavende Redaktør:
Maria Østberg
ansvarshavende@mok.dk