Forjaget fremdrift forfladiger lægeløftet

Uddannelsesministeriets ”Studiefremdriftsreform” udfoldes i disse dage på Københavns Universitet – og vi i Foreningen af Danske Lægestuderende ser os nødsaget til at sige fra og lægge afstand til den forjagede tendens, der lige nu trænger sig på i det danske uddannelsessystem.

For de lægestuderende kommer reformen nemlig oveni den fireårsregel, som siden indførelsen i 2007 har skubbet og skyndet de lægestuderende gennem deres studier – og i sit hastværk brutalt tilsidesat ethvert hensyn til dannelsen af den lægelige moral, som samfundet sætter læger i verden for at praktisere.
De lægestuderende har unik mulighed for undervejs i studierne at løfte blikket fra bøgerne og bevæge sig ud i virkeligheden til virkelige patienter og virkelige sundhedsudfordringer. Som sygeplejevikarer og lægevikarer, FADL-vagter og humanitære indsatsfolk i U-lande praktiserer de, hvad teorien har lært dem – og også når den ekstraordinære indsats lægges i forskningslaboratorierne, kommer engagementet øjeblikkeligt samfundet til gavn. Både for sundheden nu – og for de unge mennesker, der om få år står som læger i egen praksis.

Hurtigere-ud-reformerne levner ikke længere tid til, at lægelig fordybelse kan foregå andre steder end til forelæsninger og på læsesale. Det er ikke længere attraktivt at reflektere sin lægelige uddannelse i ”langsommelige” overvejelser eller ”forsinkende” studierelaterede engagementer – det eneste der tæller i dag, er om den studerende nåede i mål på normeret tid.

Med studiefremdriftsreformen og fireårsreglens indtog aflægger lægestuderende anno 2013 deres lægeløfte med det ene øje på uret og det andet øje på karakterbladet – og opmærksomheden fjernt fra det lægelige kald, der skal løfte fremtidens sundhedssystem og tage hånd om fremtidens danske befolkning.

Formand Kasper Kjær Gasberg,
Foreningen af Danske Lægestuderende
Fra FADL’s hjemmeside: 15. november 2013

Mille Andrea