Afslutning af E11

Dette semester har været et eminent og begivenrigt semester.

Desværre må vi sige farvel til 3 af de gamle MOK’ere. Jeg har personligt frygtet denne dag som en multiresistentklamydia infektion.

Farveller gamle MOK’ere

Disse 3 MOK’ere har helt fra starten af min studietid taget sig godt af mig og en af dem er jeg tilmed blevet læsemakker med. Følelsen af at de stopper er let sammenlignelig med de 3.g’ere der stoppede dengang man selv gik i 2.g.. Det er både en sørgelig og glædelig begivenhed. Jeg kan være sikker på at disse mennesker bliver nogle gode læger og gode til at hjælpe landets patienter med livets spørgsmål og måske kan de også hjælpe dem lidt med at blive raske. Dog vil vi her på MOK savne dem.

Det virker dog ikke som om det kun er os på MOK der kommer til at savne dem, for de har ikke trukket KBUnummer og begrunder det med at de ikke helt kan give slip på studielivet og ikke mindst MOK.

Aktionsdiagnoser

Desværre så har der været flere indlæggelser på Danmarks Hospital i det forgangne semester.

Den første indlæggelse var en 10 år gammel pt. med diagnosekoden venstresidig DZ302. Her taler vi om den gamle regering. Efter et vellykket Mors af den 10-årige patient har vi fået en ny regering.

Der har under hele valgkampen været tiltro til den nye regerings løfter om et bedre velfærdssamfund, men der er blevet sået tvivl om denne nye patient lider af DF2500. Derfor har patienten fået en uge til at få styr på valgløfterne og en indlæggelse på gule papirer på psykiatrisk afdeling i håb om at de bliver indfriet inden da.

Den næste patient der blev indlagt, med diagnosekoderne DE869A og DF039, var 4-årsreglen. Denne regel blev rehydreret og blev heldigvis lempet med et længerevarende godskrevet humanitært arbejde. Nu må man som læge gerne lave op til et års humanitært arbejde uden at det tæller med i de 4-år. Dog er pantienten ikke klar til udskrivelse fra afdelingen da den stadig ikke kan tage vare på sig selv.

Studieservicecentret og Eksamenskontoret på Panum blev tidligere i semestret indlagt på røde papirer på den allerede overbelagte psykiatriske afdeling. De havde ikke formået at passe deres arbejde tilfredsstillende for nogle studerende og ligger nu under GIO af MOK. Udskrivelsen af patienterne er ikke nært forestående. Ulla Wever har længe arbejde på fødslen af et nyt Panum Tårn og denne fødsel er kommet nærmere men flere på Obstretisk afdeling på Danmarks Hospital frygter stadig at det vil komme ud med diagnosekoderne DZ592 og DR461.

Den sidste patient, Københavns Universitet, har efter længerevarende anamneseoptag fået diagnosekoden DZ911A pga. manglende fokus på de studerende. Patienten har fået fastvagt og bliver isoleret fra de andre patienter mens det undergår BRBB0M.


Nedenstående diagnosekoder er brugt i artiklen:

BRBB0M Psykosocial aktivitetstræning mhp. At styrke realitetsopfattelse

DE869A Dehydratio

DF039 Demens uden specifikation

DF2500 Psykose, skizo-affektiv, manisk type, fuldt samtidig

DZ592 Disharmoni med naboer, logerende eller husvært

DR461 Bizart udseende

DZ302 Sterilisation

DZ911A Komplekst compliancesvigt

GIO Generel Intesiv Overvågning

 

Af: Markus/MOK.red.

Markus Harboe Olsen